Skapa förutsättningar för barnens delaktighet

Har ni utmaning i att inkludera alla barn i era olika aktiviteter? Vilka olika typer av stöd finns det att ge, till alla barn men särskilt de som behöver något extra?

Ett utbildningsupplägg med utgångspunkt i Susan R. Sandalls teorier. Jag ger utifrån dem konkreta exempel på delar att förbättra för att skapa en större delaktighet. Miniföreläsning, samtal i arbetslaget, genomförande och uppföljning.


PRIS ENLIGT FÖRFRÅGAN
  • Inkludering
  • Ledarskap
  • Förbättringsarbete