Särskilt stöd - en möjlighet

Hur skapar rektor systematik kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Vilka anpassningar kan pedagoger göra för att förbättra sitt arbete? Vilka möjligheter finns i samarbetet med barnets familj? Vad är rektors ansvar, förskolans, förskollärarens, vårdnadshavarens?

Utifrån kartläggning görs ett förslag på förbättring med fokus på förhållningssätt, lärmiljö och delaktighet för både barn, pedagoger och familj.

Möjlighet till stöd i form av utbildning och handledning.

PRIS ENLIGT FÖRFRÅGAN
  • Särskilt stöd
  • Ledarskap
  • Organisation