Perspektiv på ledarskap

Vill du komma vidare i förbättringsarbetet, få syn på nya möjligheter, infallsvinklar, aktivera resurser i din organisation? Vilka förutsättningar för pedagogiskt ledarskap finns, och vilka möjligheter finns för att arbeta vidare?

Du bidrar med dina erfarenheter och reflektioner med utgångspunkt i ditt nuläge och arbete. Med hjälp av gemensam kartläggning, reflektion och rådgivning får du konkreta verktyg att arbeta vidare utifrån.

En hands-on modul, där vi under 3h riktar blicken mot dina förskolor. Uppföljningsmöte ingår. Möjlighet till fortsatt handledning.

Pris enligt förfrågan
  • Ledarskap
  • Analys
  • Förbättringsarbete