Ditt fokus spelar roll!

Handledning med syfte att du som rektor får stöd i att behålla fokus på ditt uppdrag i det dagliga arbetet. Du ges här stöd i att få syn på dina egna styrkor och utmaningar. Du får konkreta verktyg för att utveckla dina starka sidor, samt strategiskt stöd och råd för att hantera eventuella utmaningar.

Vi utgår från din situation och dina förutsättningar. Passar såväl för helt ny som mer erfaren rektor. I fokus är rektors pedagogiska ledarskap.

Pris enligt förfrågan
  • Ledarskap
  • Uppdragsfokus
  • Handledning