Ta er förbi hinder - skapa gemensam riktning

Handledning kring att bryta och förändra en negativ kultur. Möjlighet till både strategiskt och operativt stöd i kartläggning. Konkreta förslag på förbättringsåtgärder. Handledningsstöd till rektor.PRIS ENLIGT FÖRFRÅGAN
  • Arbetsmiljö
  • Ledarskap
  • Pedagogik i fokus